top of page

Transformace KCHLS

Vážení členové KCHLS, přátelé kynologie, retrívrů, slídičů a vodních psů!


Klub chovatelů loveckých slídičů letos slaví 100 let své existence a je tak nejstarším chovatelským klubem v Česku. Sdružuje 21 plemen a setrvale mu roste členská základna. V loňském roce překročil počet členů hranici 2000. KCHLS chce být, i přes svůj pokročilý věk, klubem progresivním, který umí reagovat na současné chovatelské prostředí a realitu. Proto se v posledních měsících rozběhla jednání o změně organizační struktury klubu, jejímž cílem je zjednodušit komunikaci mezi orgány KCHLS a širokou členskou základnou, a vytvořit vetší prostor pro seberealizaci jednotlivých plemen. Nová organizační struktura byla završena a schválena Konferencí KCHLS, která se uskutečnila dne 3. března 2024 v Humpolci.


Každá změna vždy vyvolává spoustu otázek a dohadů, a proto bychom rádi za výbor KCHLS celou změnu detailněji vysvětlili. Činnost KCHLS bude nově rozdělena na dvě skupiny plemen, kde každá bude fungovat ve formátu tzv. pobočného spolku zastřešeného mateřským Klubem chovatelů loveckých slídičů. Konkrétně to bude pobočný spolek KCHLS retrieveři a pobočný spolek KCHLS slídiči a vodní psi. Tyto pobočné spolky budou mít vlastní právní subjektivitu, vlastní orgány, bankovní účet, samy si budou plánovat a organizovat akce, a rozhodovat o otázkách chovu plemen sdružených v jednotlivých spolcích. Plně fungovat začnou po důkladné přípravě od 1. 1. 2025.


V rámci pobočných spolků se pak dále budou členové sdružovat podle příslušnosti k jednotlivým plemenům, tak jak jste byli zvyklí doposud v sekcích. Oba pobočné spolky a jejich vedení budou podřízeny výboru mateřského klubu KCHLS, který bude vše zastřešovat a komunikovat za klub s nadřízenými kynologickými organizacemi. Neznamená to samozřejmě, že pobočné spolky nebudou mít žádné společné aktivity. Naopak. Jsme přesvědčeni, že právě svrchovanost pobočných spolků otevře nové formy rovnocenné spolupráce a vzájemné participace na akcích, plánované osvětě a vzdělávání. Letošní Jubilejní klubová výstava pro všechna plemena KCHLS, která se uskuteční 6. 7. 2024 v Kroměříži, budiž toho jasným důkazem!


Rok 2024 bude patřit nejen oslavám 100 let KCHLS, ale stane se i rokem změn. Změn, které jsou dle názoru vedení klubu logickým a prospěšným odrazem současné reality KCHLS. Změna to nebude jednoduchá, ale věříme, že nastolí klid na práci a přinese nový svěží duch do fungování klubu. Zajistí zlepšení chovatelského servisu, rozšíří vzdělávací, komunitní a osvětovou činnost, která je vrámci klubu základem pro dobrý zdravý chov všech sdružených plemen. Od členů orgánů KCHLS to bude vyžadovat spoustu práce a od vás trpělivost, protože výsledky nebudou patrné okamžitě.


Konference KCHLS byla pouze prvním i když nejdůležitějších krokem. Tento přerod musí být po všech stránkách proveden správně, v souladu s platnými zákony. V současnosti děláme vše proto, abychom v nové organizační struktuře mohli naplno fungovat od 1. ledna 2025! Věříme, že nová podoba dvou svrchovaných pobočných spolků zastřešených mateřským klubem bude skvělá a motivační pro nás všechny, a umožní členům, aby se mohli více realizovat a zapojovat do klubové činnosti!


Prosíme proto, dopřejte nám čas na dokončení potřebných změn. Pokud byste v souvislosti s novým fungováním KCHLS měli další dotazy, obraťte se na nás, jednatele KCHLS.


Ing. Dana Pospíšilová za slídiče a vodní psi, jasluvka@seznam.cz

Milan Sláma za retrievery, info@retriever.top


Otázky a odpovědi:


Jak bude fungovat KCHLS do 1. 1. 2025?

KCHLS, z.s. bude fungovat k datu do 31. 12. 2024 v tzv. přechodném období. Prakticky to znamená, že všechna plemena se mohou dál scházet v sekcích, pojedou beze změny všechny akce. Pouze nebude docházet k volbám vedoucích sekcí a dalším zásadním změnám, jako např. na pozicích poradců chovu, pokud to nebude nezbytné, nebudou se ani měnit chovné podmínky. Je to proto, že všechny základní klubové normy, ať ty pro KCHLS, z.s. či pro oba pobočné spolky, se upravují, aby odrážely novou organizační strukturu a je třeba je správně nastavit, tak aby od 1. 1. 2025 vše fungovalo v souladu s přepracovanými klubovými normami. Dojde také k zápisu změn na Spolkovém rejstříku – budou zde zapsány oba pobočné spolky, vloženy nové stanovy KCHLS, z.s. a dojde k zápisu jednotlivých funkcionářů, ať za KCHLS, z.s. či za pobočné spolky. Celé KCHLS, z.s. tak stejně jako doposud, řídí výbor KCHLS, z.s. a jeho členové zodpovídají za dění u jednotlivých plemen, tedy konkrétně:

Sekce retrívrů – Ing. Korda

Sekce AC – Ing. Šarman

Sekce WSS – Ing. Pospíšilová

Sekce ASS – p. Děkánková

Sekce NK – Mgr. Smetanová Velebová

Sekci málopočetných – zodpovídá předseda KCHLS, z.s. Ing. Jaroslav Šarman, přičemž k tomuto může pověřit další osobu – osoby, pověřuje paní Lucii Maršíkovou, zástupce málopočetných plemen ve výboru pobočného spolku KCHLS – slídiči a vodní psi.


Jak bude KCHLS fungovat od příštího roku?

Od 1. 1. 2025 by měl být celý nový systém plně funkční. Tedy KCHLS, z.s. bude zastřešovat oba pobočné spolky a bude jednat s nadřízenými kynologickými orgány a dalšími vnějšími institucemi. Oba pobočné spolky budou samostatně pracovat, v souladu se stanovami KCHLS, z.s., organizačním řádem KCHLS, z.s. a organizačním řádem pobočných spolků. Pobočné spolky si budou sami řídit fungování jednotlivých plemen, hospodaření, organizaci akcí. Budou mít svůj vlastní výbor, na který se budou moci jednotliví členové obracet. Výbory pobočných spolků budou komunikovat s výborem KCHLS, z.s


Kdo aktuálně vede KCHLS?

Je to výbor KCHLS, z.s., který má mandát od 3. 3. 2024 do Konference, která bude v roce 2028 a pracuje ve složení:

Předseda: Ing. Jaroslav Šarman

Místopředseda: Ing. Jan Kubeš

Jednatelé: Ing. Dana Pospíšilová a Milan Sláma

Členové výboru: Markéta Děkánková, Mgr. Marcela Smetanová Velebová, Jana Smejkalová, Ing. František Korda, a MUDr. Pavel Žampach.


Současně se také dne 3. 3. 2024 uskutečnily ustavující schůze pobočných spolků a zvolily si svoje výbory, které mají mandát od 3. 3. 2024 do Konference, která bude v roce 2028:

Výbor pobočného spolku KCHLS retrieveři, p.s.:

Předseda: Ing. Jan Kubeš

Místopředseda: Milan Sláma

Členové: Jana Smejkalová, Ing. František Korda, MUDr. Pavel Žampach.


Výbor pobočného spolku KCHLS slídiči a vodní psi, p.s.:

Předseda: Ing. Dana Pospíšilová

Místopředseda: Ing. Jaroslav Šarman

Členové: Markéta Děkánková, PaedDr. Pavlína Stuchlíková, Tereza Janková, Lucie Maršíková, Miloš Kašpar


Jak se změna dotkne akcí a činnosti klubu v letošním roce?

Akce v letošním roce, zkoušky i výstavy proběhnou v nezměněném formátu včetně Jubilejní klubové výstava pro všechna plemena KCHLS, která se uskuteční 6. 7. 2024 v Kroměříži. Změna se tedy letos akcí nedotkne. Běžná agenda a činnost klubu bude pokračovat dál s tím, že přibyde řada úkolů pro zodpovědné orgány klubu na aplikaci změn například do organizačního řádu a dalších stěžejních norem a precizování přerozdělení financí a agendy na pobočné spolky.


Na webu KCHLS jsou stále informace o původní struktuře KCHLS, kdy je aktualizujete?

Aktuální změny budou na webu zveřejňovány postupně, tak jak bude probíhat celý proces zápisu do spolkových rejstříků. Již nyní naleznete všechny zápisy a dokumenty z jednání konference. Postupně přibydou všechny nově schválené dokumenty. Oba pobočné spolky budou disponovat svými weby, na které budou odkazovat stránky klubu. Zde najdete vše důležité k jednotlivým plemenům sdruženým v pobočných spolcích. Zdůraznit bychom chtěli také zbrusu nový systém KCHLS office, který již nyní řeší členství a agendu KCHLS, registraci na zkoušky a postupně by měl obsahovat i digitalizované plemenné knihy a data o chovných jedincích. Člen KCHLS by zde měl najít vše co potřebuje na jednom místě. Oba pobočné spolky deklarovaly, že data a informace do KCHLS office budou poskytovat a spolupracovat na jeho rozvoji.

32 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Podrobné vysvětlení standardu kooikerhondje

Tento příspěvek by se spíše hodil do našeho časopisu, přesto sdílím aktuálně i sem do novinek. Článek jsem odesílala minulý týden na vystavovatele a co je v něm opravdu důležité je dokument - podrobné

Oblastní klubová výstava KCHLS kooikerhondje

Program výstavy, sobota 8. 6. 2024, Ralsko - Skelná Huť 08.00 otevření výstavního areálu 09.00 – 09.10 zahájení výstavy 09.10 – 16.00 posuzování v kruzích 16.30 – 17.00 závěrečné soutěže Kruh č. 1 - t

Comentários


bottom of page