top of page

Polymyositis - co je nového?

Zpráva od poradkyně chovu.


Do loňského roku se u PM stanovovali pouze 2 stupně - low risk a increased risk. Low risk může znamenat přenašeč i čistý. Proto je potřeba doptat se na adrese, ze které vám výsledky přišly (P.A.J.Leegwater@uu.nl) na to zda máte přenašeče nebo zdravého jedince. Pouhý low risk je pro chov nyní nedostačující informace, protože 2x low risk se nesmí spojovat. Vždy musí být jeden jedinec clear, a to právě potřebujeme zjistit. Odpovědi posílají zatím obratem. Tyto informace jsou pro mě velmi důležité a ty mi, prosím, přeposílejte. Budu je potřebovat od všech chovných jedinců, tedy i od těch, co jsou v chovu už léta. Zprávy z loňského roku tedy nemají význam. Jen jedinci se zvýšeným rizikem jsou jasně homozygoti, tedy jedinci, kteří mají oba geny vadné. Tam není třeba se dále doptávat.


Homozygoti, se mají využívat jen pokud zdraví dovolí, tedy pokud mají nízkou kreatinkinázu. Což pro mě znamená stanovit ji vždy před háráním feny a jednou ročně u chovného psa.


Ing. Markéta Grešíková, poradkyně chovu
156 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentare


bottom of page